Mini AJAX File Upload Multiple Form - atakanau


Bu çözüm şu adresteki yazılım dosyaları temel alınarak geliştirildi: Mini AJAX File Upload Form
Tek bir sayfada, birden fazla dosya yükleme giriş alanları kullanılabilir. Yüklenecek dosya "Araştır" butonu ile seçilebilir. Ayrıca dosya yükleme işlemi, dosya giriş alanına sürüklenip bırakarak da yapılabilir. Her bir dosya giriş alanı farklı PHP dosyasını AJAX ile çağırır. Bu da dosyaları farklı dizinlere yükleyebilme imkanı sağlar. Sayfa yenilendiğinde yüklenmiş olan dosyalar listelenir. Yüklenmiş olan dosyalar sayfa üzerindeki buton ile silinebilir.

Multiple file upload input fields can be used on a single page. The file to be uploaded can be selected with the "Browse" button. It can also be upload by dragging and dropping files into the file input area. Each file entry field calls a different PHP file with AJAX. This allows files to be uploaded to different directories. When the page is refreshed, already uploaded files are listed. The uploaded files can be deleted with the button on the page.

  Download
Share:

Subscribe to: Posts (Atom)